Diretto_omnichannel_communication_kinderen_cupcakes_1680_164.jpg

Strategie & concept

Wij snappen hoe er online zaken wordt gedaan. Een website of een app zijn al lang niet meer 'iets van communicatie'. Het raakt inmiddels het hart van je organisatie en er zijn vaak meerdere afdelingen en systemen mee gemoeid. Wij helpen organisaties en merken bij hun strategische (communicatie-)vraagstukken. Uiteindelijk draait het om het samenbrengen van klantbehoeftes (ook de klant-van-de-klant), bedrijfsdoelstellingen en technische & organisatorische mogelijkheden.

Pragmatisch en uitvoerbaar
Bij ons geen 'vage' concept-schetsen. Aan het einde van een strategie- & conceptfase heb je altijd een concreet te implementeren plan voor je liggen. Het feit dat Diretto in veel gevallen zelf ook verantwoordelijk is voor de realisatie, zorgt ervoor dat we in een vroeg stadium 'sanity checks' doen op onze concepten.

Diretto omnichannel quick scanDiretto multichannel vision

Diretto omnichannel vision

Conceprtontwikkeling

Diretto customer journey

Klantcontactstrategie

Social Media Strategie

Workshops
Methodes (quick scans, interviews, klantpanels, workshops)
In het voortdurend groeiende online en offline communicatielandschap ondersteunt Diretto organisaties hoe op effectieve wijze om te gaan met de enorme toename aan kanalen. Wij adviseren organisaties zowel op strategisch als tactisch niveau om te komen tot een roadmap en aanpak om de online doelstellingen te realiseren.

Per vraagstelling maken we gebruik van modellen om complexe zaken overzichtelijk te maken. Zo heeft Diretto een GRATIS* Omnichannel Quickscan ontwikkeld op basis van een 'maturity model' en inzichten van Forrester en Gartner. Met deze Omnichannel Quickscan brengen we voor organisaties hun 'volwassenheid' in kaart op het vlak van Customer Expercience Management (CEM) en omnichannel marketing.

Met onderzoeken, interviews, klantpanels en workshops brengen we zowel de externe als de interne omgeving in kaart. Voor de externe analyse richten we ons op zaken als:
 • wie zijn jouw klanten en doelgroepen?
 • welke behoeften heeft jouw doelgroep?
 • waar bevinden zij zich online?
 • wat zijn marktontwikkelingen?
 • wat doet de concurrentie?
Met de interne analyse richten we ons op onderwerpen als:
 • wat is jouw bedrijfsstrategie?,
 • wat is je onderscheidend vermogen?,
 • hoe 'sustainable' is je onderscheidend vermogen?,
 • wat zijn je online ambities?,
 • wat zijn je online doelstellingen?,
 • welke KPI's gebruik je?
En ontleden we je statistieken en kijken naar zaken als bereik, conversie, retentie, omzet, loyaliteit.

Businessanalyse
De markt verandert hard waardoor businessmodellen structureel veranderen. Nieuwe partijen betreden de markt en weten een groot deel van de markt te veroveren door de markt op een andere manier te benaderen. Hetzelfde blijven doen als de afgelopen twintig jaar is geen optie. Organisaties moeten zichzelf opnieuw uitvinden om op andere manieren zaken te doen. Vaak is zo'n transitie complex. Wij helpen om deze complexe zaken door intern- en extern onderzoek met behulp van modellen te vereenvoudigen. Besluiten zijn nu eenmaal beter te nemen wanneer het hele speelveld inzichtelijk en begrijpelijk is.

Omnichannel strategie
De afgelopen jaren zijn veel bedrijven bezig geweest om kanalen toe te voegen aan de marketingmix. In de meeste gevallen kent ieder kanaal zijn eigen systemen, processen en soms zelfs afdelingen. Het managen van al deze kanalen is een enorm werk geworden waardoor de marketeer de bomen door het bos niet meer ziet. En minstens zo erg, bestaat de kans dat jouw doelgroep de weg kwijt raakt in alle kanalen. Wij helpen organisaties met het implementeren van 'customer experience management'. Dat wil zeggen dat we kanalen naadloos integreren waardoor de marketeer vanuit één systeem de verschillende kanalen kan aansturen op basis van centrale content- en profieldata. Oftewel, een omnichannel aanpak.

We snappen dat een omnichannel aanpak niet 'van vandaag op morgen' geïmplementeerd is in een organisatie. En dat een keuze om deze aanpak te implementeren soms nog gemaakt moet worden. Daarom bieden we een laagdrempelige 'quick scan' om de volwassenheid van jouw organisatie op omnichannel vlak in kaart te brengen.

Customer journey mapping
Ook jouw doelgroep is 99% van zijn tijd online niet op jouw website. Aan social media wordt wel een groot van de online tijd besteed. Het wordt dus steeds belangrijker om je website niet los te zien van de andere kanalen maar deze juist in te richten als 'hub' in het online eco-systeem van je doelgroep. Om überhaupt te kunnen starten met het inrichten moet je eerst een beeld hebben van hoe jouw doelgroep (online) acteert. Welke 'klantreis' legt jouw doelgroep af in de verschillende fases van de 'customer lifecycle?'. Wij helpen organisaties om de 'customer journey' van hun doelgroep in kaart te brengen door de gebruikte kanalen per fase in kaart te brengen aan de hand van de meest voorkomende 'use cases'.

Klantcontactstrategie
Door een toename van het aantal kanalen en transparantie is het de consument die nu bepaalt waar, wanneer en hoe hij contact wil leggen met jouw organisatie. Dat leidt tot een multiplier van het aantal contactmogelijkheden: fases in de 'customer lifecycle' x het aantal kanalen. Het is niet eenvoudig om dit als organisatie in kaart te brengen om vervolgens alle mogelijke contactmomenten in te regelen. Wij helpen organisaties om een strategie uit te werken voor de meest voorkomende en relevante contactmomenten (zowel reactief als pro-actief) per kanaal en fase in hun 'klantreis'.

Social media strategie
Wat wil je als organisatie met social media? Wat interesseert jouw doelgroep? En van welke social mediakanalen maakt jouw doelgroep gebruik? LinkedIn, Facebook, Twitter en YouTube zijn de grootste platformen, maar daarnaast zijn er nog tientallen andere platformen, zoals Pinterest, Google+, Vine, Instagram, etc. die mogelijk interessant zijn om juist jouw doelgroep te bereiken. Allemaal vragen waar je als organisatie 'iets' mee moet voordat je een gerichte social media aanpak kunt uitrollen. Wij ondersteunen organisaties met deze inventarisatie om vervolgens een keuze te kunnen maken voor de juiste kanalen met de juiste insteek (content) en doelstellingen. Onze aanpak is pragmatisch en waar nodig bieden we de helpende hand bij de implementatie en het continue beheer. Geen op zichzelf staande 'fancy' strategie dus.

Workshops
We werken met verschillende workshopvormen om informatie te achterhalen, besluitvorming te faciliteren, kennis te delen of te komen tot nieuwe business modellen. We organiseren zowel workshops binnen je organisatie als met je eindklanten. Veel voorkomende werkvormen zijn 'card sort' en 'post-it' sessies.

Conceptontwikkeling
Op basis van ontwikkelde inzichten kan Diretto bedrijfsdoelstellingen vertalen naar een concept. Een concept bestaat uit een tactische vertaling in schematische weergave van de benoemde strategie. Het concept geeft grond voor verdere discussie, high-level budgetindicatie voor uitrol en verdere invulling van de business case.

Door ons grote netwerk van specialisten, kunnen wij altijd een match maken tussen jouw organisatie en onze specialisten. Deze specialisten werkten allen voor zowel kleine als grote merken.

Waar je ons voor kan bellen: Business analyse, Omnichannel strategie, Omnichannel quickscan, Klantcontactstrategie, Social media strategie, Customer journey mapping, Mediaplan, Workshops, Conceptontwikkeling.